Integritetspolicy

Integritetspolicy 

SES värnar om frågor rörande den personliga integriteten på internet. Vi anser att det är viktigt att ni får reda på hur vi behandlar dina personuppgifter som vi får via internet. Denna integritetspolicy omfattar vår användning av information som samlas in genom eller i anknytning till denna webbplats.

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats?

SES S.A. ("SES"), ett företag som är registrerat i enlighet med luxemburgsk lag (momsregistreringsnr LU 18953352) med adress Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Luxemburg och som är värd för samt driver Astra webbplatserna, bland annat se.astra.ses och www.ultra-hd.se  

Insamling och användning av uppgifter

I allmänhet kan man besöka SES på webben utan att uppge vem man är eller avslöja någon information om sig själv.  Våra webbservrar samlar endast in besökares IP-adresser. Dessa uppgifter samlas ihop för att mäta antalet besökare, genomsnittlig besökstid på webbplatsen, besökta sidor etc. och används av SES för att mäta användningen av vår webbplats samt förbättra webbplatsens innehåll. Du kan inte identifieras utifrån denna information och den används endast för att hjälpa oss att tillhandahålla en effektiv tjänst på denna webbplats. Företag som utför spårning och mätningar åt SES har också tillgång till denna information.

De tillfällen ni tillhandahåller era personuppgifter och samtycker till vår användning av dem (inklusive på vår Live Chat) kommer vi endast att samla in och använda dina personuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer och e-post) för följande:


•    besvara förfrågningar som lämnats in av dig 
•    behandla beställningar eller ansökningar som lämnats in av dig 
•    ge dig tillgång till specifik kontoinformation, t.ex. företagets Extranet
•    skapa och förbättra våra produkter och tjänster

Då och då kommer vi att använda de personuppgifter som du tillhandahåller oss för följande:
•    marknadsundersökningar och spårning av försäljningsdata
•    informera er om våra produkter och tjänster
•    tillhandahålla uppgifterna till våra SES filialer, som kan vara belägna utanför EES, för att ge dem möjlighet att skicka dig  information som kan vara av intresse för er

Som en del av de tjänster som erbjuds genom vår hemsida kan personuppgifter som du  tillhandahåller oss överföras till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"). Dessa länder har möjligtvis inte liknande dataskyddslagar som inom EES men vi kommer att säkerställa att din rätt till integritet fortsätter att skyddas.

Utöver vad som anges i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut någon personlig identifierbar information utan ert samtycke, om detta inte krävs enligt lag för att skydda företagets rättmätiga intressen eller för att skydda era väsentliga intressen.

Dina rättigheter knutna till dina personuppgifter

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd, särskilt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

• du kan göra invändningar mot bearbetningen av dina data
• du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar och kan begära denna information
• du kan begära korrigering av felaktiga data
• du kan begära att vi raderar din data.

Om du någon gång vill att vi slutar använda dina personuppgifter för något eller alla av de ovanstående syftena, eller vill hantera dina personuppgifter i övrigt, kontakta oss på [email protected]

För eventuella ytterligare frågor om skydd av personuppgifter, vänligen kontakta vår datasäkerhetsansvarig på:

SES Group Data Protection Officer
Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf
Grand Duchy of Luxembourg
[email protected]

Användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser för att förbättra din upplevelse på vår sajt.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som en webbplats sparar på din dator, surfplatta eller mobil när du besöker webbplatsen.  Det gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg ditt besök (såsom inloggningsuppgifter, språk, typsnittstorlek och annan information) samt spara information om din dator (såsom IP-adress, geografiskt område och vilken typ av webbläsare du använder).

Vilka typer av cookies använder SES?
Vi använder två typer av cookies: ”persistent cookies” och ”session cookies”. 
En ”persistent cookie” hjälper oss att känna igen dig som en användare av webbplatsen. När du kommer till vår webbplats, stannar ”persistent cookien” kvar i webbläsaren och kommer att läsas av nästa gång du besöker sajten.
En ”session cookie” varar bara så länge som man besöker sajten (vanligtvis ett enstaka besök till webbplatsen eller en webbläsarsession.)

Hur använder SES cookies?
Vi använder cookies på alla våra webbplatser och applikationer. Webbläsaren som du använder för att besöka våra webbplatser kommer att få en cookie från oss.

För vilka ändamål använder SES cookies?
•    Verifiering: SES använder cookies för att spara uppgifter för verifiering.
•    Preferenser för funktioner och tjänster: SES använder cookies för att ge dig rätt språkinställningar samt underlätta när du t.ex. fyller i ett formulär på vår webbplats.
•    Prestanda, analys och undersökningar: SES använder Google Analytics, ett webbanalys verktyg av Google Inc. (Google). Google Analytics använder cookies för att analysera hur besökaren använder webbplatsen (inklusive din IP-adress). Informationen från cookien, som berättar för oss hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress), skickas till och sparas av Google på serverar i USA. Google använder sedan informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sätta samman rapporter för webbplatsanvändandet samt förse med andra tjänster relaterat till webbplatsanvändandet och internetanvändande. Google kan skicka denna information till tredje part när detta är begärt av lagliga skäl eller om tredje part arbetar med informationen på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med övrig information som Google har.

Ändra dina cookie-inställningar
Du kan kontrollera och/eller ta bort cookies om du önskar – för detaljer hur, gå till http://www.allaboutcookies.org/. Du kan ta bort alla dina cookies som du redan har på din dator samt att du kan ändra inställningarna på de flesta webbläsare så att du hindrar dessa från att spara cookies. Om du gör detta, kan det innebära att du får manuellt rätta till vissa inställningar vid varje besök på sajten, så som beskrivet tidigare i denna policy, vilket t.o.m. kan innebära att vissa funktioner inte längre fungerar som det ska.

Sparande av uppgifter

Ingen datarelaterad information kommer att sparas längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med databehandlingen.

Säkerhet och dina personuppgifter

Vi har implementerat teknik och skrivit denna policy för att skydda din integritet mot obehörig åtkomst och felaktig användning och uppdaterar dessa åtgärder allteftersom ny teknik blir tillgänglig.

Användning av din personliga information som skickas till andra webbplatser

Vi kan inte ansvara för integritetspolicy och praxis för andra webbplatser, även om:

•    du har besökt tredje parts webbplats med länkar från vår webbplats eller
•    du länkades till vår webbplats från en tredje parts webbplats.

Vi rekommenderar att du kontrollerar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker och kontaktar webbplatsansvarig på en sådan webbplats om du har några funderingar eller frågor.

Ändringar och uppdateringar

Ibland kan vi göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör några väsentliga ändringar av denna integritetspolicy och hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att uppdatera dessa ändringar på den här sidan. Vänligen kontrollera vår integritetspolicy regelbundet.

Kontakt

För mer information om vår integritetspolicy kan du kontakta SES Data Protection Officer på följande e-postadress [email protected]