Satellit i vår vardag

Miljoner meddelanden från Facebook, twitter och mobiler passerar satelliter varje dag. Eftersom en satellit kan täcka enorma områden är det ganska få platser på jorden som inte kan nås av en satellit.

När katastrofer som till exempel jordbävningar, orkaner eller översvämningar slår till är det ofta bara satellituppkopplingen som finns kvar. I sådana fall kan satelliterna innebära skillnaden mellan liv och död för vissa människor.

Ingen annan teknik i dag är lika effektiv för att koppla ihop så många människor med så många tillämpningar, på så många olika platser i världen, på bara ett ögonblick. Och antalet användare fortsätter att öka. Det faktum att satelliter kan överföra alla slags signaler innebär att tekniken kan fortsätta att utvecklas för att tillgodose nya behov.

Det verkar som att så länge som det finns människor som behöver skicka meddelanden över jorden och människor som behöver ta emot dem kommer satelliter vara det som förenar dem.