Satellitkontroll

De satelliter vi skickar upp placeras i en bana runt jorden som kallas geostationär. Beroende på vilka områden satelliterna ska täcka placeras de på olika banpositioner.

Satelliterna placeras i en slags ” box” som är 150 kilometer i fyrkant och ligger på 36 000 kilometers höjd över ekvatorn. Om det finns flera satelliter i samma box bildar de ett kluster. De ligger på ungefär samma avstånd från jorden och de färdas i ungefär samma hastighet. Fördelen med samlokalisering av satelliter är om en satellit får problem, då kan andra satelliter på samma ställe i omloppsbanan ta över vilket leder till mycket hög tillförlitlighet. 
Det betyder också att det finns hög kapacitet för många kanaler och tjänster som behöver större bandbredd, till exempel HDTV och Ultra HD-tv Genom att ha flera satelliter på samma plats i omloppsbanan kan man sända ett större antal TV-kanaler från samma position. Det gör att tv-tittarna kan se kanaler från fler än en satellit via en enda parabol. 
I en och samma banposition kan upp till åtta satelliter placeras tillsammans.

Varje satellit har mellan ett tusen och fem tusen parametrar som måste övervakas och kontrolleras från marken. Från våra kontrollstationer världen över ser högt utbildade tekniker till att satelliterna befinner sig på exakt rätt plats. Med tanke på att en felriktning av antennen på 0,1 grad motsvarar en skiftning på 70 kilometer på jorden är positioneringen av satelliterna mycket viktig. Positionen kontrolleras genom att omloppshastigheten korrigeras med hjälp av finjusteringsraketer drivna av medfört bränsle. Med den här metoden kan tekniker hålla satelliternas position inom en marginal på en enda meter.