Explosion av färger med Ultra HD

Upplev färger på ett sätt du aldrig tidigare kunnat göra på en skärm tack vare; Ultra HD. Man kan beskriva Ultra HD i två olika faser: 

I fas ett visar Ultra HD 1 miljard färgnyanser, det är 64 gånger fler färgnyanser än HDTV. Man går från 8 bitars färgdjup till 10 bitars färgdjup och på så sätt minskar s.k. color banding, vilket betyder att övergångar i nyanserna på t.ex. en himmel inte syns med 10 bitars färgdjup.

I fas två kommer dessutom WCG (Wide Color Gamut) som ger ett bättre färgomfång. Man brukar uppskatta att dagens tv-skärmar, som visar vanlig HDTV, kan återge ungefär 37 procent av de färger ögat kan uppfatta. Med Ultra HD blir motsvarande siffra 75 procent tack vare WCG (Wide Color Gamut). Alltså blir rött mycket rödare än förut. Grönt blir grönare och framförallt blir svart väldigt mycket mer svart. Se illustrationen nedan för WCG

Det är inte många som vet att antalet färger vi idag kan se på vår HDTV inte har ändrats sedan 50-talet. Däremot har bilden givetvis förbättrats av olika anledningar, men mängden färger är fortfarande desamma. 

Vårt mål är att ständigt driva utvecklingen framåt. Ett sätt att nå detta mål är att göra Ultra HD till den nya standarden för tv sändningarna. På så sätt kommer vi att gå från dagens HDTV standard på: cirka 16 miljoner färgnyanser till ca 1 miljard färgnyanser med Ultra HD.  De förbättrade färgnyanserna tillsammans med den höga upplösningen innebär att du får den bästa tv-upplevelsen man kan få. 

Vänster bild visar 16 miljoner färgnyanser  – HDTV
Höger bild visar 1 miljard färgnyanser – Ultra HD

Färgnyanser Ultra HD

Bilden nedan visar WCG och jämför HDTV och Ultra HD
HDTV (inre triangeln)
UHDTV (yttre triangeln)

WCG HD vs Ultra HD

> Beställ Viasat Ultra HD här

Viasat